Έκθεση "Διονύσιος Σολωμός...δύο φλόγες...Μανώλης Χάρος"

 • March 28, 2023
 • Πτέρυγα Ιωάννη Μακρυγιάννη - Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

EXHIBITION

Presented By

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα

More

"Dionysios Solomos... two flames... Manolis Charos"

 • March 28, 2023
 • Makriyannis Wing of the Gennadius Library

EXHIBITION

Presented By

The Gennadius Library, American School of Classical Studies at Athens

More

“The North Aegean from Homer to Philip II: Migration and Relocation at Methone from Prehistory to 1923”

 • March 30, 2023
 • Cotsen Hall, Hybrid Lecture, Anapiron Polemou 9, Kolonaki 10676

Hybrid Lecture

Presented By

American School of Classical Studies

More

Thessaloniki Open Meeting

 • April 4, 2023
 • 7:00pm (Greece) 12:00pm (EST)
 • Cotsen Hall, Hybrid Lecture, Anapiron Polemou 9, Kolonaki 10676

OPEN MEETING

Presented By

American School of Classical Studies

More

Athens Open Meeting

 • April 7, 2023
 • 7:00pm (Greece) 12:00pm (EST)
 • Cotsen Hall, Hybrid Lecture, Anapiron Polemou 9, Kolonaki 10676

OPEN MEETING

Presented By

American School of Classical Studies

More

“Cult, Memory and Identity in Roman Corinth”

 • April 20, 2023
 • 7:00pm (Greece) 12:00pm (EST)
 • Cotsen Hall, Hybrid Lecture, Anapiron Polemou 9, Kolonaki 10676

Hybrid Lecture

Presented By

American School of Classical Studies

More

"Portrait Statuary in Athens: A View from the Athenian Agora"

 • April 27, 2023
 • 7:00pm (Greece) 12:00pm (EDT)
 • Cotsen Hall, Hybrid Lecture, Anapiron Polemou 9, Kolonaki 10676

Presented By

American School of Classical Studies

More

"How Rome Became Byzantium: New Light from DNA, Ice Cores, and Harvard's Science of the Human Past"

 • May 4, 2023
 • 7:00pm (Greece) 12:00pm (EDT)

Hybrid Lecture

Presented By

American School of Classical Studies

More

40th Annual Walton Lecture "Byzantine Adrianople becomes Ottoman Edirne: The Birth of a Capital"

 • May 23, 2023
 • 7:00pm (Greece) 12:00pm (EDT)
 • Cotsen Hall, Hybrid Lecture, Anapiron Polemou 9, Kolonaki 10676

Presented By

Gennadius Library

More