Historical List of ASCSA Fieldwork Projects

Aetoloakarnania

Actium Project (1993, 1994, 1997)

Oeniadae (1900, 1901)

 

Attica

Acropolis North Slope (1930 - 1934, 1937-1940)

Agora, Athens (1931 - )

Asclepieion, Athens (1906)

Plateia Karamanou, Athens (1937)

Erectheum, Athens (1914)

Hymettos (1923-1924, 1939)

Ikarion (1888-1889)

Koroni (Porto Rafti) (1959-1960)

Koukounari (1895)

Parthenon (1910)

Pnyx (1882-1883, 1931-1932, 1934, 1936-1937)

Propylaia (1900, 1918, 1919)

Stamata (1888-1889)

Thorikos (1886)

Vari Cave (1901)

 

Boeotia

Archaeological Reconnaisance of Uninvestigated Remains of Agriculture (AROURA) 2010-2012

Eutresis (1924-1927)

Panakton (1991-1992)

Plataia/Plataea (1889-1891)

Stanford Skourta Plain Project (1985, 1987, 1989)

Thebes, Ismenion Hill (2011-2015)

Thisbe (1889)

 

Crete

Azorias (2002-2006, 2013-2017)

Chalasmenos (1992-1997, 2000)

Chrysokamino Project (1995, 1996-1997)

Damnoni (2011, 2013)

Galatas Survey Project (2005-2007)

Gournia Excavations (2010-2014)

Gournia Survey (1992-1994)

Hagios Charalambos (2002-2003)

Kato Zakros (1924)

Kavousi Project (1978-1984, 1987-1990)

Khania Archaeological Survey Project (1978-1982)

Kommos (1976-1985, 1991-1995)

Mochlos Archaeological Project (1908, 1989-1994, 2004-2005, 2010, 2012, 2021-2022)

Plakias Mesolithic Survey (2008-2009)

Pseira (1985, 1986-1991)

Phalasarna (1988-1990)

Tarrha (1959)

Vrokastro Survey (1986-1989)

Western Mesara Plain Survey (1984, 1986, 1987)

 

Cyclades

Kea Excavations (1960, 1961, 1963, 1964, 1966, 1967, 1968)

Kea Survey (1983)

 

Epirus

Nicopolis Project (1991-1994)

 

Euboia

Anthedon (1889)

Eretria (1891, 1892, 1894, 1895)

 

Ionian Islands

Leukas (1991-1992)

 

Macedonia

Amphipolis (1936, 1937, 1970)

Ancient Methone Archaeological Project (2014-2017)

Grevena Paleolithic Survey (2004-2006)

Grevena Project (1987-1990)

Olynthus (1928, 1931, 1934, 1939)

 

Peloponnese

Amyclae (1892)

Ancient Corinth (1896 - )

Argive Heraeum (1892-1895)

Argolid Blockhouses (1937, 1939)

Armatova (Elean Pylos) (1968, 1970)

Barnavos (2002-2003)

Dorati (2004)

Eastern Korinthia archaeological Survey (EKAS) (1999-2003)

Elis (1967)

Gonia (Corinth) (1916)

Hagiorgitikia (1928)

Heliki (1988, 1991, 1993, 1994, 1995, 1997-1998)

Isthmia (1952, 1954-1962, 1967-1975, 1976-1978, 1989)

Kandia Survey Project (2003)

Kenchreai (1963-1968)

Korakou (1915-1916)

Koutsongilla Ridge (2007-2009)

Koutsopodi (1893)

Lechaion Harbor and Settlement Land Project (2016-2018)

Lerna (1952-1957)

Megalopolis Environmental Project (2018-2022)

Minnesota Messenia Expedition (1962-1968)

Minnesota Pylos Project (1990-1998)

Mt. Lykaion Excavation and Survey Project (1996, 2006-2010, 2016-2020)

Nemea Excavations (1924-1926, 1962, 1964, 1974-1983, 1997-2001, 2010-2012)

Nichoria (1970-1973)

Partheni Topographical Survey (1996-1997)

Phlius (1892)

Porto Cheli - Francthi Cave (1967-1969, 1971, 1973-1976)

Porto Cheli - Halieis (1962, 1965-1968, 1970-1976)

Prosymna (1925, 1927, 1928)

Pylos Excavations (1939, 1952-1968, 2015-2022)

Pylos Regional Archaeological Project (1992-1994)

Saronic Harbors Archaeological Research Project (SHARP) 2007-2009

Southern Argolid Exploration Project (1979-1982)

Sicyon (1887, 1891)

Tsoungiza (part of NVAP) (1982-1984, 1986)

Zygouries (1921-1922)

Sparta (Tomb of Leonidas) (1892-1893)

 

Phthiotida

Elateia (1959)

Halai (1911-1914, 1921, 1923, 1931, 1988, 1990-1992, 1996)

Mitrou Archaeological Project (2004-2008)

Opous (1911)

 

Sporades

Alonissos Archaeological Project (1999-2000)

 

Thessaly

Thessaly Paleolithic Survey (1987, 1989, 1991)

 

Thrace

Molyvoti Thrace Archaeological Project (MTAP) (2013-2015, 2019-2021)

Samothrace (1938, 1939, 1940, 1949, 1950, 1962-1968, 1970-1975, 1986-1988, 1993-1995, 2018-2023)