Γενναίοι και Ελεύθεροι. Αμερικανοί Φιλέλληνες και ο «ένδοξος Αγώνας των Ελλήνων» (1776-1866)

  • May 25, 2021
  • 7:00μμ (Ελλάδα) / 12:00μμ Η.Π.Α (EDT)
  • Πτέρυγα Ιωάννη Μακρυγιάννη - Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Presented By

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη,
Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών

More