Η αμερικανική ναυτική μοίρα της Μεσογείου και η ελληνική επανάσταση: Η επιχείρηση στη Μύκονο και ο ρόλος του πειρατή Μερμελέχα from ASCSA on Vimeo.