Με αφορμή την έκθεση των τόμων της Flora Graeca του John Sibthorp στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, η διάλεξη παρακολούθησε τη συγκρότηση του ευρωπαϊκού επιστημονικού και γενικότερα περιηγητικού ενδιαφέροντος για το ελληνικό φυσικό περιβάλλον κατά τον 18ο αιώνα και εξέτασε τον καθοριστικό ρόλο των περιβαλλοντικών αφηγήσεων της εποχής στη διαμόρφωση συγκεκριμένων αναπαραστάσεων και εκδοχών της ελληνικής φύσης και του τοπίου, οι οποίες αναδείχθηκαν σε ισχυρούς κοινούς τόπους της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας περιβαλλοντικής φαντασίας. Η ανακάλυψη του ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος και η επένδυσή του με πολιτικές, αισθητικές και ηθικές ιδιότητες συνέβη στο περιθώριο των εξερευνητικών, επιστημονικών ταξιδιών της εποχής του Διαφωτισμού και της επανανακάλυψης της ελληνικής αρχαιότητας από τους Βορειοευρωπαίους κατά το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα, και φέρει τις νοητικές αποσκευές της ευρωπαϊκής αποικιακής εξάπλωσης στην Ανατολή. Την ίδια εποχή, όμως, παρατηρούνται και οι πρώτες εκδηλώσεις ενός ελληνικού ενδιαφέροντος για το οικείο φυσικό περιβάλλον που διαφοροποιείται από παλαιότερες προσεγγίσεις και εκφράζει τα εκσυγχρονιστικά αιτήματα του κόσμου των ελλήνων εμπόρων και διανοουμένων της διασποράς. Η διάλεξη παρουσίασε τις νέες αυτές εκδοχές του ελληνικού περιβάλλοντος, καθώς και τις πρώιμες απόπειρες εγγραφής του στο πλαίσιο τού υπό διαμόρφωση εθνικού χώρου. Η Βάσω Σειρηνίδου είναι επίκουρη καθηγήτρια Νεοελληνικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ. Έχει διδάξει, επίσης, στο Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βιέννης και στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Παν/μίου Κρήτης. Έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με την ιστορία της μετανάστευσης, με έμφαση στην ιστορία της ελληνικής διασποράς στην Κεντρική Ευρώπη κατά τον 18ο αιώνα, και την ιστορία των ιδεών. Έχει εκδώσει δύο μονογραφίες Έλληνες στη Βιέννη (18ος – μέσα 19ου αι.), εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 2011 και Το εργαστήριο του λογίου. Αναγνώσεις, λόγια παραγωγή και επικοινωνία την εποχή του διαφωτισμού μέσα από την ιστορία της βιβλιοθήκης του Δημητρίου Ν. Δάρβαρη (1757-1823)[= Βιβλιοθήκη της Ιστορίας των Ιδεών 10], ΙΙΕ/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2013) και πλήθος άρθρων στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα γερμανικά. Τα τρέχοντα ερευνητικά της εντοπίζονται στον χώρο της περιβαλλοντικής ιστορίας και ιδίως στην ιστορία των δασών. Είναι αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο διοικητικό συμβούλιο της European Society for Environmental History.