Το Μουσείο Τυπογραφίας, διοργάνωσε στις 9 & 10 Οκτωβρίου, συνέδριο για την συμβολή του Τύπου στην Επανάσταση του 1821. Στο συνέδριο συμμετείχε και η Επικεφαλής Βιβλιοθηκάριος της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, Ειρήνη Σολομωνίδη.