Το webinar θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά.

Με την εγγραφή σας στο Zoom, θα μπορείτε να υποβάλετε τις ερωτήσεις ζωντανά, μέσω Q&A.

 

Λίγα λόγια σχετικά με το θέμα:

Στη διάρκεια των εκτεταμένων περιοδειών του κατά το 2ο αιώνα, ο αυτοκράτορας Αδριανός και οι αξιωματούχοι του προσπάθησαν να αποτυπώσουν την εξελισσόμενη σχέση μεταξύ της πόλης της Ρώμης, του κέντρου δηλαδή της αυτοκρατορίας, και των επαρχιών. Το πιο εντυπωσιακό προϊόν αυτής της πρωτοβουλίας ήταν μια σειρά επαρχιακών νομισμάτων που αντανακλούν την ιστορία συγκεκριμένων περιοχών και γενικότερα το ρόλο τους μέσα στην αυτοκρατορία. Τέσσερις αιώνες αργότερα, ο Ιουστινιανός ανέλαβε ένα παρόμοιο έργο στους προλόγους των Νεαρών, των νέων νόμων δηλαδή που θεσμοθέτησε, συμπεριλαμβάνοντας συνοπτικές ιστορίες περιοχών της αυτοκρατορίας, και ειδικότερα της Μικράς Ασίας. Παρά τη διαφορά στα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν και τη χρονική απόσταση μεταξύ τους, αυτές οι δύο πρωτοβουλίες αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά το ίδιο έργο: την προσπάθεια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας να κοινοποιήσει την άποψη που είχε για τις επαρχίες της σε ένα ευρύτερο κοινό. Η ομιλία εξετάζει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους ο Αδριανός και ο Ιουστινιανός αντιλαμβάνονταν τις επαρχίες της αυτοκρατορίας τους και επιχειρεί να συνδέσει αυτές τις εξελισσόμενες αναπαραστάσεις με την πραγματικότητα της αυτοκρατορίας κατά το δεύτερο και τον έκτο αιώνα.

Σχετικά με τον ομιλητή:

Ο Marion Kruse έλαβε διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο το 2015 και είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Cincinnati. Η έρευνά του επικεντρώνεται στη ρωμαϊκή ιστορία και ιστοριογραφία. Έχει μελετήσει συγγραφείς όπως ο Προκόπιος Καισαρείας, ο Κάσσιος Δίων και ο Ιωάννης Η΄ Ξιφιλίνος, επιτομιστής του Δίωνα Κάσσιου. Το πρώτο του βιβλίο με τίτλο The Politics of Roman Memory (University of Philadelphia Press) εξετάζει το ρόλο της ιστορικής μνήμης στην αντίδραση της ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στην πτώση του δυτικού τμήματος της αυτοκρατορίας, μέσα από τις Νεαρές του Ιουστινιανού. Η πιο πρόσφατη δουλειά του, που θα κυκλοφορήσει σε βιβλίο με τίτλο Masters of Soldiers από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις του Cambridge σε συνεργασία με τον Anthony Kaldellis, ανασκευάζει την ιστορία του στρατού στην ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία.