Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη διοργανώνει εργαστήριο με τίτλο “Orthodoxy and the Ottoman World Around It: Cultural and Intellectual Connections, 1657-1861” (Η Ορθοδοξία και ο Οθωμανικός Κόσμος γύρω από αυτή: Πολιτιστικές και Πνευματικές Διασυνδέσεις, 1657-1861) την Τρίτη 23 Απριλίου 2024 στο αμφιθέατρο Cotsen Hall από τις 10.00 π.μ. έως τις 8.00 μ.μ.

Με πρωτοβουλία του μετα-διδακτορικού ερευνητή Δρ. Yusuf Ziya Karabicak, υποτρόφου Μακρυκώστα της Γενναδείου Βιβλιοθήκης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, το εργαστήριο θα συγκεντρώσει δέκα μελετητές του χώρου που θα εμβαθύνουν στις πνευματικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και πολιτικές διασυνδέσεις μεταξύ των Μουσουλμάνων και των Ορθοδόξων που δρούσαν γύρω από την Ορθόδοξη Εκκλησία, και οι οποίες, αναμφίβολα, συνδέονται στενά με το οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο του θεσμού.

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στα αγγλικά.

Πρόγραμμα

10.00 – 10.15: Greetings & Introduction

10.15 – 12.00: Panel I: Intellectual Connections

            Moderator: Nicolas Nicolaides

Hasan Çolak (TOBB University of Economics and Technology, Romanian Academy) - Rethinking Christian-Muslim Hierarchies in the 18th Century: The Orthodox Church and Ottoman Muslim Scholars

Elif Bayraktar Tellan (Istanbul Medeniyet University) - Reconsidering Konstantinos Kaisarios Dapontes as an Ottoman Intellectual

Yorgos Tzedopoulos (Academy of Athens) - To Die or Not to Die? Conflicting Manifestations of Religious Zeal and of Contesting Ottoman Rule in an Oracular Text of the late 18th and the early 19th Century

12.00 – 12.30: Coffee break

12.30 – 14.15: Panel II: Artistic Connections

            Moderator: Merih Erol

Mara Verykokou (Benaki Museum) - The Narrative of Phanariot Identity at the Benaki Museum of Greek Culture: Jewelry, Silverware, Textiles, Paintings and Icons at the Benaki Museum, 17th–18th Centuries

Nikolaos Vryzidis (Aristotle University of Thessaloniki) - Ottoman Textile Culture and the Church: Aspects of Production and Consumption in the 18th Century

Anna Ballian (Benaki Museum, curator emerita) - Religious Silver of the Orthodox Church: The Case of Kermira and Sinasos (Germir and Mustafapaşa)

14.15 – 15.45: Lunch break

15.45 – 17.30: Panel III: Political Connections

Moderator: Kutay Onayli

Nikolas Pissis (Ionian University) - Greek Orthodox Prelates and their Loyalties: The Russian Temptation (17th -18th Centuries)

Yusuf Ziya Karabıçak (American School of Classical Studies at Athens) - The Language of Alliance: Orthodox Clergymen and their Reports to the Sublime Porte in the Age of Revolutions

Leonidas Moiras (Democritus University of Thrace) - The Changing Fortune of the Greek-Orthodox Patriarchate after the Establishment of the Greek Kingdom: Between Devotion and Suspicion

17.30 – 18.00: Coffee Break

18.00: Keynote Address: Paraskevas Konortas (University of Athens) - The Evolution of Historical Research Concerning the Relationship between the Porte and the Greek-Orthodox Patriarchate of Constantinople: Myths and Realities

19.30:  Reception