Λίγα λόγια για τη διάλεξη

Το έργο Inhabiting Byzantine Athens (Κατοικώντας τη Βυζαντινή Αθήνα) επιδιώκει να ανασυστήσει την τοπογραφία και τη διάταξη της πόλης, παράλληλα με τις συνθήκες διαβίωσης και τις δραστηριότητες των κατοίκων της, για τη χρονική περίοδο από τον 9ο έως τον 15ο αιώνα μ.Χ. Η διάλεξη θα ρίξει φως στη ζωή και τις εμπειρίες των απλών ανθρώπων στη βυζαντινή Αθήνα, διερευνώντας το πως αλληλοεπιδρούσαν μεταξύ τους, πως οργάνωναν το δομημένο περιβάλλον τους και συνέβαλαν στην υποδομή και τη διαχείριση της πόλης.

Κεντρικό στοιχείο της συζήτησης είναι η μελέτη των βιογραφιών των σπιτιών και των γειτονιών τους, καθώς και των αλλαγών στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, στη χωροταξική διάταξη και στους τύπους χρήσης με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, η ομιλία αυτή θα δείξει με ποιο τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το αρχειακό υλικό για την ανασύσταση παλαιότερων αστικών εμπειριών και κτηρίων που έχουν πλέον χαθεί. Με βάση τα παλαιότερα δεδομένα από τις ανασκαφές της Αγοράς της Αθήνας, το έργο επικεντρώνεται στην εκ νέου μελέτη και δημοσίευση αυτού του υλικού, προκειμένου να προσφέρει καινούργια στοιχεία αναφορικά με τις βυζαντινές πρακτικές στο χώρο, την πολιτική και την κοινωνία. Τέλος, στοχεύει να πυροδοτήσει ευρύτερες συζητήσεις για τα προνεωτερικά αστικά φαινόμενα, όπως ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η ανακύκλωση, η διαχείριση νερού και απορριμμάτων, καθώς και η συγκρότηση της κοινότητας.

Λίγα λόγια για την ομιλήτρια

Η Φωτεινή Κονδύλη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βυζαντινής Τέχνης και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια των ΗΠΑ) ειδικεύεται στην αρχαιολογία της Ύστερης Αρχαιότητας, του Βυζαντίου και της Φραγκοκρατίας. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η κατασκευή βυζαντινών χώρων, η ταυτότητα κοινοτήτων, το τοπίο και η οικιακή αρχαιολογία, καθώς και ο υλικός πολιτισμός των Βυζαντινών που δεν ανήκαν στην ελίτ. Επίσης, η έρευνά της μελετά πολιτιστικά και οικονομικά δίκτυα στη μεσαιωνική Μεσόγειο, ιδιαίτερα σε σχέση με την παραγωγή και διακίνηση της κεραμικής. Το έργο της φέρνει σε επαφή την αρχαιολογία, την αρχειακή έρευνα, τη χωρική ανάλυση και τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες.

Έχει εκδώσει την μονογραφία Rural Communities in Late Byzantium, Resilience and Vulnerability in the Northern Aegean (2022) και είναι συνεπιμελήτρια του τόμου The Byzantine Neighbourhood. Urban Space and Political Action (2022). Ως ενεργή αρχαιολόγος πεδίου, η Δρ. Κονδύλη έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένη έρευνα σε πολλούς αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα, την Τουρκία, την Αλβανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία.

Το τρέχον ερευνητικό της έργο με θέμα Inhabiting Byzantine Athens χρησιμοποιεί δεδομένα που προέκυψαν από τις ανασκαφές στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας, προκειμένου να ανασυνθέσει τις κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότητες, τους χώρους και την αστική εμπειρία στη βυζαντινή Αθήνα. Στόχος της είναι να διερευνήσει ζητήματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες δημιουργίας πόλεων στον βυζαντινό κόσμο, καθώς με τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι απλοί άνθρωποι σε αυτές.

 

Η διάλεξη θα γίνει στα αγγλικά.