Διαδικτυακή ομιλία στα αγγλικά


για να παρακολουθήσετε διαδικτυακά και να μπορέσετε να υποβάλετε τις ερωτήσεις σας
σε πραγματικό χρόνο, μέσω Q&A στο Zoom


Σχετικά με το θέμα:

Η χρησιμοποίηση των ιερών λειψάνων ως ‘όπλα’ στο Βυζάντιο μαρτυρείται σε χρονικά, στρατιωτικές πραγματείες και επιγραφές. Η πρακτική αυτή ξεκίνησε με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, ο οποίος -σύμφωνα με τον Ευσέβιο- έκανε ένα αντίγραφο του ‘συμβόλου’ που είδε σε όραμα και το μετάφερε μαζί του στη μάχη της Μιλβίας Γέφυρας. Έκτοτε, οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου έφεραν μαζί τους στις εκστρατείες ιερά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων λειψάνων του Χριστού, της Παναγίας και αγίων. Τα ιερά κατάλοιπα των αγίων πιστεύονταν ότι λειτουργούσαν προστατευτικά και προσέφεραν θεία βοήθεια τόσο στα στρατεύματα και τον αυτοκράτορα όσο και στην ίδια την αυτοκρατορία. Μία από τις πλουσιότερες πηγές πληροφόρησης για την πρακτική αυτή είναι τα επιγράμματα που είναι, ή ήταν κάποτε, χαραγμένα πάνω σε λειψανοθήκες. Τεκμηριώνουν τη δύναμη που επικαλούνταν προκειμένου να εξασφαλιστεί η νίκη επί των εχθρών - πνευματικών και επίγειων. Η διάλεξη αυτή εξετάζει την στρατηγική των επιγραμμάτων από υλική και ρητορική σκοπιά και τους τρόπους με τους οποίους το εικονογραφικό και κειμενικό πρόγραμμα των λειψανοθηκών επικοινωνούσε και ενεργοποιούσε την πολεμική λειτουργία των λειψάνων.

Σχετικά με τον ομιλητή:

Ο Brad Hostetler είναι Επίκουρος Καθηγητής της Ιστορίας της Τέχνης στο Κολλέγιο Kenyon. Ειδικεύεται στην τέχνη και τον υλικό πολιτισμό της Ύστατης Αρχαιότητας και του Βυζαντίου και ειδικότερα στα φορητά πολυτελή αντικείμενα από τον 9ο έως και τον 12ο αιώνα. Η έρευνά του επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ κειμένων και εικόνων, συμπεριλαμβανομένων εκφράσεων που αφορούν σε έργα τέχνης και λέξεων που έχουν χαραχτεί πάνω σ’ αυτά. Αυτή την περίοδο ολοκληρώνει μονογραφία η οποία εξετάζει τη φύση και την ερμηνεία των λειψάνων και των λειψανοθηκών στο Βυζάντιο μέσα από τις επιγραφές τους. Έχει τιμηθεί με υποτροφίες από το Ίδρυμα Gladys Krieble Delmas, το Dumbarton Oaks Research Library and Collection, και το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης.