"Στο όνομα της ανθρωπιάς. Αμερικανική ανακουφιστική βοήθεια στην Ελλάδα, 1918-1929"

 • October 17, 2023
 • Πτέρυγα Ιωάννη Μακρυγιάννη

Έκθεση

Presented By

Έκθεση των Αρχείων και της Γενναδείου Βιβλιοθήκης της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα

Με την επιμέλεια των: Ελευθερία Δαλέζιου, Μαρία Γεωργοπούλου και Ναταλία Βογκέικωφ- Brogan

More

In the Name of Humanity: American Relief Aid in Greece, 1918-1929

 • October 17, 2023
 • Ioannis Makriyannis Wing

EXHIBITION

Presented By

An exhibition organized by the Archives and the Gennadius Library of the ASCSA

Curated by: Eleftheria Daleziou, Maria Georgopoulou & Natalia Vogeikoff-Brogan

More

The Near East Relief Orphanage of Syros

 • December 12, 2023
 • 7.00μμ

Συζήτηση

Presented By

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα

More

The Near East Relief Orphanage of Syros

 • December 12, 2023
 • 7:00pm (Greece) 1:00pm (U.S. EST)
 • Cotsen Hall, Hybrid Lecture, Anapiron Polemou 9, Kolonaki 10676

Hybrid Lecture

Presented By

The Gennadius Library, American School of Classical Studies

More

Τα Φυλακτά της ύστερης αρχαιότητας: Η διατήρηση και ο μετασχηματισμός τους από τη Xριστιανική κοινωνία.

 • December 13, 2023
 • 7:00μμ (Ελλάδα) / 12:00μμ Η.Π.Α (EST)
 • ΑΣΚΣΑ, Αμφιθέατρο Cotsen Hall, Αναπήρων Πολέμου 9, 106 76 Αθήνα

Hybrid Lecture

Presented By

Σύλλογος Φίλων Γενναδείου Βιβλιοθήκης

More

Markets in the Demes, A New Approach to the Attic Countryside

 • January 18, 2024
 • 7:00pm (Greece) 12:00pm (EST)
 • Cotsen Hall, Hybrid Lecture, Anapiron Polemou 9, Kolonaki 10676

Hybrid Lecture

Presented By

American School of Classical Studies

More

Thalia Potamianos Annual Lecture Series - Lecture II: Destiny, Tradition, Choice

 • January 24, 2024
 • 6:00pm U.S. EST
 • Gaston Hall, located inside the Healy Hall Building, 37th & O Streets, NW

Hybrid Lecture

Presented By

The Gennadius Library of the American School of Classical Studies at Athens

More

Archives Annual Lecture 2024

 • February 1, 2024
 • 7:00pm (Greece) 12:00pm (EDT)
 • Cotsen Hall, Hybrid Lecture, Anapiron Polemou 9, Kolonaki 10676

Hybrid Lecture

Presented By

Archives
American School of Classical Studies

More

41st Annual Walton Lecture - Achilles, Odysseus... Erotokritos?

 • February 6, 2024
 • 7:00pm (Greece) 1:00pm U.S. (EDT)
 • Cotsen Hall, Hybrid Lecture, Anapiron Polemou 9, Kolonaki 10676

Hybrid Lecture

Presented By

Gennadius Library
American School of Classical Studies

More

Death, Community, and Memory, The Blue Stone Structure at Ancient Eleon

 • February 22, 2024
 • 7:00pm (Greece) 12:00pm (EST)
 • Cotsen Hall, Hybrid Lecture, Anapiron Polemou 9, Kolonaki 10676

Hybrid Lecture

Presented By

American School of Classical Studies

More

Buried around the Lion, Lives and Deaths of Men who died at the Battle of Chaironeia, 338BCE

 • February 29, 2024
 • 7:00pm (Greece) 12:00pm (EST)
 • Cotsen Hall, Hybrid Lecture, Anapiron Polemou 9, Kolonaki 10676

Hybrid Lecture

Presented By

American School of Classical Studies

More

Inhabiting Byzantine Athens, Insights from the Athenian Agora Excavations Archives

 • March 5, 2024
 • 7:00pm (Greece) 12:00pm (EST)
 • Cotsen Hall, Hybrid Lecture, Anapiron Polemou 9, Kolonaki 10676

Hybrid Lecture

Presented By

American School of Classical Studies

More

Opus Alexandrinum, Musical Activity of the Greeks at Alexandria ad Aegyptum

 • March 14, 2024
 • 7:00pm (Greece) 12:00pm (EST)
 • Cotsen Hall, Hybrid Lecture, Anapiron Polemou 9, Kolonaki 10676

Hybrid Lecture

Presented By

Archives
American School of Clussical Studies
and the Hellenic Foundation for Culture

More

Digital Restoration of Archaeological Objects

 • March 21, 2024
 • 7:00pm (Greece) 12:00pm (EST)
 • Cotsen Hall, Hybrid Lecture, Anapiron Polemou 9, Kolonaki 10676

Hybrid Lecture

Presented By

American School of Classical Studies

More

The Renaissance Sappho

 • March 28, 2024
 • 7:00pm (Greece) 12:00pm (EST)
 • Cotsen Hall, Hybrid Lecture, Anapiron Polemou 9, Kolonaki 10676

Hybrid Lecture

Presented By

American School of Classical Studies

More

Opening of the Exhibition VRYSAKI: ASCSA Archives and the Revival of a Neighborhood

 • April 4, 2024
 • 7:00pm (Greece) 12:00pm (EST)
 • Cotsen Hall, Hybrid Lecture, Anapiron Polemou 9, Kolonaki 10676

Hybrid Lecture

Presented By

Agora Excavations
American School of Classical Studies at Athens

More

From Porphyry to Obsidian and the Mysteries of Materials: Two Portable Altars in the Dumbarton Oaks Collections

 • April 9, 2024
 • 7:00pm (Greece) 12:00pm (EST)
 • Cotsen Hall, Hybrid Lecture, Anapiron Polemou 9, Kolonaki 10676

Hybrid Lecture

Presented By

Gennadius Library
American School of Classical Studies at Athens

More

Athens Open Meeting 2023-24

 • April 12, 2024
 • 7:00pm (Greece) 12:00pm (EST)
 • Cotsen Hall, Hybrid Lecture, Anapiron Polemou 9, Kolonaki 10676

Hybrid Lecture

Presented By

American School of Classical Studies

More

Galen's Apotheke, Medical Tourism in the Greco-Roman World

 • April 18, 2024
 • 7:00pm (Greece) 12:00pm (EST)
 • Cotsen Hall, Hybrid Lecture, Anapiron Polemou 9, Kolonaki 10676

Hybrid Lecture

Presented By

American School of Classical Studies

More

Thalia Potamianos Annual Lecture Series - Lecture III: The Wisdom of Stories

 • May 8, 2024
 • 6:00pm U.S. EDT
 • St. Bartholomew's Church (New York City)

Hybrid Lecture

Presented By

The Gennadius Library of the American School of Classical Studies at Athens

More

Gala 2024

 • May 9, 2024
 • 7:00pm (Greece) 12:00pm (EDT)
 • Gotham Hall

Gala

Presented By

The American School of Classical Studies at Athens and Gennadius Library

More